10.2.15

അസ്സലായിരിക്കുന്നു ദൽഹി; ആശംസകൾ ..!

എ .എ .പി ക്കും കേജ്രിവാളിനും ആശംസകൾ. സാധാരണക്കാരുടെ വോട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയെയും നിങ്ങളെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചത് എന്നോർക്കുക ; നിങ്ങൾ സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം ആണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഗിമ്മിക്കുകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എങ്ങിനെ ഭരിക്കണമെന്ന് ആധികാരികമായി തെളിയിക്കുകയാണിനി വേണ്ടത് ; അസാധാരണമല്ലാത്ത നേരായ ഭരണത്തിന്റെ അലയൊലികൾ ദില്ലി നിറഞ്ഞ് ഭാരതമൊന്നാകെ പടരുന്ന നാളുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം..!

കെജ്രിവാളിനെയും എ . എ .പി കൂട്ടത്തെയും ഇന്നലെവരെ കോമാളികളിയായി കണ്ടവർപോലും (ഞാനുൾപ്പെടെ..!) ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.. അനുമോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുന്നു. ഇതിൽ അൽപമെങ്കിലും  അഭിനന്ദങ്ങൾ  എ .എ .പി ക്ക് മനസാക്ഷിയുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ ദൽഹി കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാർക്കും കൂടി വീതിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ ..?!!.  ഇത്തവണത്തെ വോട്ട് പാഴായി പോയില്ലല്ലോ എന്നാശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടീംസിന് അതൊരു വലിയ ഉത്തേജകം ആയിരിക്കും..!

 

No comments: